Druk inkjet
24 sierpnia 2017

Proces magazynowania – co warto wiedzieć

Proces magazynowania – etapy

Magazynowanie towarów wydawać by się mogło na pierwszy rzut procesem łatwym i nie wymagającym wiele zachodu. Cóż prostszego od składowania towarów w jakimś z góry wybranym miejscu. Magazynowanie nie jest jednak wcale procesem łatwym i szybkim. Co więcej, od właściwego magazynowania towarów zależy cały proces produkcji, dystrybucji a w końcu także sprzedaży. Bez skutecznych procesów nie ma mowy o prawidłowym działaniu fabryki, firmy produkcyjnej czy po prostu dystrybutora. Sprawnie zorganizowany proces magazynowania z reguły podzielony jest na kilka podstawowych etapów, z których każdy musi działać jak w szwajcarskim zegarku jeśli chcemy zachować wysoką efektywność. Jakie mamy zatem etapy wchodzące w proces magazynowania towarów?

Ogólnie możemy wyróżnić kilka podstawowych etapów wspólnych dla każdego typu magazynu. Należą do nich: przyjmowanie, składowanie, kompletacja i wydawanie. Na czym polegają te poszczególne etapy? Przyjmowanie to etap pierwszy, w którym następuje przyjęcie towaru i weryfikacja czy ilość dostarczonego towaru zgadza się z przedstawioną dokumentacją czy zamówieniem. Kolejny etap czyli składowanie to odbiór towarów ze strefy przyjęcia dostaw i składowanie towarów w przeznaczonym do tego miejscu. Każdy towar w zależności od różnych czynników ma swoje wyznaczone miejsce. Następnym etapem jest kompletacja czyli po prostu kompletowanie zamówień a więc odbiór towarów z miejsc składowania i przygotowanie do wysyłki. Ostatni etap to wydawanie, które wiąże się z przygotowaniem transportu, odpowiednich dokumentów i samego towaru.

Proces magazynowania a nowe technologie

Wyżej wymienione elementy wchodzące w proces magazynowania to tylko podstawy. W zależności od specyfiki magazynu możemy mieć do czynienia ze znacznie większą ilością procesów. Dużym ułatwieniem procesu magazynowania są z pewnością nowoczesne technologie. Dzięki systematycznemu rozwojowi technologii informatycznych istnieje obecnie wiele różnego rodzaju informatycznych systemów zarządzania magazynem, które znacznie ułatwiają pracę i pomagają w jej organizacji.

1 Komentarz

  1. adecon napisał(a):

    btw jedna z kluczowych zasad w procesie magazynowania to bezpieczeństwo składowanego towaru, na przykład wygradzając strefę składowania towarów
    wysokowartościowych, do której dostęp będą mieli tylko określeni pracownicy na magazynie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *