Praktyczne technologie

Co to jest toczenie zgrubne?

toczenie zgrubne

Toczeniem nazywamy proces obrabiania metali za pomocą specjalistycznych maszyn noszących nazwę tokarek. Na rynku dostępne są zarówno tokarki konwencjonalne, jak i wyposażone w system sterowania CNC. Te ostatnie, czyli maszyny sterowane numerycznie, zyskują w ostatnim czasie ogromną popularność, ponieważ pozwalają na szybie i precyzyjne wytwarzanie metalowych elementów o pożądanym kształcie.

Obróbka powierzchni walcowych

Toczenie to jeden z rodzajów obróbki wiórowej. Toczenie dotyczy powierzchni wewnętrznych lub zewnętrznych przedmiotów występujących w postaci brył obrotowych. Toczenie nie dotyczy zatem powierzchni płaskich, ani przedmiotów o wymyślnym kształcie. Zresztą, jeśli zapytamy pierwszą napotkaną osobę o to, co można toczyć, z dużym prawdopodobieństwem odpowie, że koło. Oznacza to, że toczyć możemy przede wszystkim powierzchnie walcowe.

Dlaczego obróbka wiórowa?

Proces toczenia polega na stopniowym oddzielaniu warstwy materiału od przedmiotu, któremu chcemy nadać pożądany kształt. Oddzielanie odbywa się za pomocą noża tokarskiego, czyli narzędzia kształtnego, w jakie wyposaża się tokarki. W trakcie toczenia powstają duże ilości wiórów, dlatego proces ten kwalifikuje się jako rodzaj obróbki wiórowej.

Klasyfikacja metod toczenia

Metody toczenia można skwalifikować biorąc pod uwagę kilka kryteriów. Jednym z nich może być rodzaj narzędzia, innym położenie osi obrotu przedmiotu, jeszcze innym rodzaj powierzchni. Na pewno ważnym kryterium, pozwalającym na podział metod toczenia jest proces technologiczny i jego fazy. Kolejne fazy procesu toczenia pozwalają na pozyskanie coraz to lepszej jakości powierzchni. Idąc tym tokiem, wyróżniamy obróbkę zgrubną, kształtującą i wykończeniową. Na czym polega faza pierwsza, czyli toczenie zgrubne?

Co to jest toczenie zgrubne?

Toczenie zgrubne nazywa się również toczeniem wstępnym. Proces ten pozwala na usunięcie podstawowej masy materiału z przedmiotu obrabianego. Zarówno toczenie zgrubne, jak i toczenie wykańczające może być wykonywane na tej samej maszynie CNC i z użyciem tego samego systemu CAM (zobacz CAM dla tłoczenia), ale będzie wymagało zmiany parametrów, a nierzadko też wymiany narzędzie kształtnego.

Jakość powierzchni poddanej obróbce zgrubnej

Obróbka zgrubna pozwala na pozyskanie klasy dokładności IT13-16. Przedmiot, który zostanie poddany obróbce zgrubnej, może, ale nie musi być poddany dalszej obróbce. Wszystko zależy od tego, do czego zostanie wykorzystany. Najczęściej jednak, w firmach, które zajmują się wytwarzaniem wysokiej jakości produktów, zachodzi potrzeba wykonania obróbki wykończeniowej (w ten sposób pozyskujemy idealnie wyszlifowaną, gładką powierzchnię).