Praktyczne technologie

Co to są systemy SCADA?

Istnieje wiele rodzajów oprogramowania, które może być zastosowane w przemyśle. Do jednych z najpopularniejszych zaliczyć można systemy SCADA. Czy one są i jakie mają części składowe? Systemy SCADA pozwalają na uzyskanie szybkiego wglądu w faktyczny stan urządzeń produkcyjnych i wykonawczych. Mówiąc prościej, jest to oprogramowanie, które pozwala nam na zamianę języka maszyn na język nasz ludzki. Co więcej, dzięki SCADA możliwe jest szybkie zlokalizowanie alarmów, podstawowe logowanie danych czy też automatyczną reakcję na określone sygnały pochodzące z urządzeń.
Ma on konkretną warstwę graficzną, która pozwala na stworzenie interfejsu ciekawego i ważnego dla użytkownika.

Dlatego też dzięki systemowi SCADA możliwe jest dobre przedstawienie dynamicznie zmieniających się informacji. Użytkownik dodatkowo ma możliwość stworzenia odpowiednich algorytmów, co przyspiesza i wspomaga operatora w jego pracy.

SCADA współpracuje z innymi rozwiązaniami, które usprawniają pracę przedsiębiorstwa. Przykładem może być Wonderware InTouch Edge HMI (nazywane dawniej Machine Edition). Jest to rozwiązanie wykorzystywane przez producentów maszyn integratorów systemów oraz wszystkich użytkowników, którzy tworzą aplikacje SCADA/HMI dla przemysłu. Do wizualizacji i kontroli procesów produkcyjnych wykorzystuje się platformę Wonderware InTouch. Według statystyk co trzecia firma produkcyjna na świecie w jakiejś części korzysta z tego rozwiązania. Platforma systemowa Wonderware pozwala na skuteczne zarządzanie informacją.

Skomentuj tutaj