Praktyczne technologie

Modelowanie 3D – rekonstrukcja zużytych elementów

Modelowanie 3D

Zużyte lub zniszczone części pojazdów, maszyn i urządzeń stają się bezużyteczne, ale dzięki metodzie skanowania 3D, nadal mogą być wykorzystane do produkcji zamienników. Na podstawie danych pomiarowych pozyskanych w procesie skanowania, da się stworzyć edytowalny model 3D danego elementu, a następnie wyprodukować zamiennik dla zużytej części. Rekonstrukcja zużytych elementów to proces wykorzystywany na szeroką skalę w narzędziowniach zakładów przemysłowych, w firmach zajmujących się odnawianiem zabytkowych pojazdów i wszędzie tam, gdzie kupienie nowej, markowej części jest nieopłacalne bądź po prostu niemożliwe.

Zaopatrzenie w części zamienne

Planując zakup nowych maszyn, pod uwagę bierzemy wiele czynników, na czele z wydajnością urządzenia, jakością wykonania, odpornością i ceną. Nie bez znaczenia jest również tempo zużycia  materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia. Dużą wagę przywiązujemy także do tego, czy części zamienne są łatwo dostępne oraz w jakich cenach można je nabyć.

W przypadku, gdy części zamienne są trudno dostępne i bardzo drogie, zakup urządzenia nie dla każdego będzie opłacalny. Czasem jednak zakup maszyny wydaje się być najlepszą opcją, mimo spodziewanych problemów z częściami zamiennymi. Wówczas bardzo często planuje się produkcję zamienników we własnym zakresie bądź też we współpracy z firmą oferującą usługi skanowania 3D, a w tym modelowanie 3D i rekonstrukcje 3D. Bezpieczne i niezawodne części zamiennie są elementem niezbędnym dla funkcjonowania firm produkcyjnych. Należy zrobić wszystko, by nie pojawiły się problemy z zaopatrzeniem w części zamienne, co z kolei może skutkować przestojami w produkcji.

Modelowanie 3D – odtwarzanie części

Podczas modelowania 3D warto wykorzystać szkice i dostępną dokumentację techniczną, ale jeśli odtwarzane części nigdy takiej nie posiadały, wystarczy, że będziemy się posiłkować skanami 3D. Na podstawie skanów 3D tworzy się modele, które po edycji mogą posłużyć do produkcji zamienników. Modelowanie 3D może dotyczyć odtwarzania części toczonych i odlewanych, a także takich, które posiadają wyjątkowo skomplikowaną budowę.

Zazwyczaj rekonstrukcja modelu CAD 3D odbywa się dzięki kombinacji różnych metod. Przydatne mogą być zarówno tradycyjne metody pomiarowe, jak i skanowanie 3D modelu wzorcowego. Oczywiście pomiary pozyskane w procesie skanowania 3D są nieporównywalnie lepsze (bardziej precyzyjne) niż pomiary tradycyjne, dlatego to głównie na nich opiera się proces modelowania. Niemniej ogólny pogląd na dany przedmiot bywa pomocny dla osoby pracującej nad modelem 3D.

Modelowanie 3D – optymalizacja pod względem konstrukcyjnym, użytkowym i pod względem kosztów produkcji

Dla firmy korzystającej z zamienników w sposób ciągły, niemałe znaczenie ma tempo pozyskiwania części zamiennych. Niemniej szybkie tempo modelowania 3D nie powinno negatywnie wpływać na koszt produkcji, ani tym bardziej funkcjonalność przedmiotów. Dla specjalisty zajmującego się modelowaniem 3D optymalizacja pod względem konstrukcyjnym i użytkowym powinna być priorytetem.