Praktyczne technologie

Proces magazynowania

Proces magazynowania – co warto wiedzieć

Proces magazynowania – etapy

Magazynowanie towarów wydawać by się mogło na pierwszy rzut procesem łatwym i nie wymagającym wiele zachodu. Cóż prostszego od składowania towarów w jakimś z góry wybranym miejscu. Magazynowanie nie jest jednak wcale procesem łatwym i szybkim. Co więcej, od właściwego magazynowania towarów zależy cały proces produkcji, dystrybucji a w końcu także sprzedaży. Bez skutecznych procesów nie ma mowy o prawidłowym działaniu fabryki, firmy produkcyjnej czy po prostu dystrybutora. Sprawnie zorganizowany proces magazynowania z reguły podzielony jest na kilka podstawowych etapów, z których każdy musi działać jak w szwajcarskim zegarku jeśli chcemy zachować wysoką efektywność. Jakie mamy zatem etapy wchodzące w proces magazynowania towarów?

Ogólnie możemy wyróżnić kilka podstawowych etapów wspólnych dla każdego typu magazynu. Należą do nich: przyjmowanie, składowanie, kompletacja i wydawanie. Na czym polegają te poszczególne etapy? Przyjmowanie to etap pierwszy, w którym następuje przyjęcie towaru i weryfikacja czy ilość dostarczonego towaru zgadza się z przedstawioną dokumentacją czy zamówieniem. Kolejny etap czyli składowanie to odbiór towarów ze strefy przyjęcia dostaw i składowanie towarów w przeznaczonym do tego miejscu. Każdy towar w zależności od różnych czynników ma swoje wyznaczone miejsce. Następnym etapem jest kompletacja czyli po prostu kompletowanie zamówień a więc odbiór towarów z miejsc składowania i przygotowanie do wysyłki. Ostatni etap to wydawanie, które wiąże się z przygotowaniem transportu, odpowiednich dokumentów i samego towaru.

Proces magazynowania a nowe technologie

Wyżej wymienione elementy wchodzące w proces magazynowania to tylko podstawy. W zależności od specyfiki magazynu możemy mieć do czynienia ze znacznie większą ilością procesów. Dużym ułatwieniem procesu magazynowania są z pewnością nowoczesne technologie. Dzięki systematycznemu rozwojowi technologii informatycznych istnieje obecnie wiele różnego rodzaju informatycznych systemów zarządzania magazynem, które znacznie ułatwiają pracę i pomagają w jej organizacji.

Skomentuj tutaj