Praktyczne technologie

Produkcja form i matryc – jak to się odbywa?

matryca

Firmy zajmujące się produkcją form i matryc mogą wiele powiedzieć na temat kondycji całego sektora produkcyjnego, ponieważ nie wytwarzają produktów jednorodnych, a dążą do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw działających w wielu gałęziach przemysłu. Można powiedzieć, że niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, firmy produkcyjne potrzebują form i matryc, choć oczywiście nie zawsze są to produkty wykonane z materiałów tej samej jakości czy pełniące takie same funkcje.

Obróbka matryc i form

Produkcja form i matryc to dość wymagająca dziedzina, dlatego zajmujące się nią firmy stawiają na wyspecjalizowane maszyny i oprogramowania, dzięki którym możliwe jest pozyskanie produktów o idealnych wymiarach i wysokiej jakości powierzchni. Obrabiarki i programy CAM muszą spełniać daleko idące wymagania. Muszą umożliwiać sprawną, a jednocześnie ekonomiczną i bezpieczną produkcję, niezależnie od typu obróbki i rodzaju produktu.

Funkcjonalność obrabiarki i jakość systemu CAM

W procesie produkcyjnym form i matryc dużą wagę przywiązuje się do takich funkcji, jak sterowanie wygładzaniem naroży i obróbką gładką, efektywne wycinanie małych i dużych detali, zdolność do precyzyjnej obróbki powierzchni o skomplikowanym kształcie, ale i dużej powierzchni. Obrabiarki wykorzystywane do produkcji matryc powinny zatem zawierać szerokie spektrum rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi. Oczywiście niezależnie od tego należy podkreślić, że kluczem do sukcesu w tej branży jest wykorzystanie elastycznych systemów CAM pochodzących od liderów światowego rynku cyfrowego.

 

 

Skomentuj tutaj