Praktyczne technologie

Program CAD CAM – integracja rozwiązań

Program CAD CAM

Program CAM wspiera procesy wytwarzania – umożliwia, ułatwia i przyspiesza programowanie maszyn CNC. Należy jednak pamiętać, że dysponowanie maszyną sterowaną numerycznie i oprogramowaniem CAM nie wystarczy, by można było przeprowadzić proces obróbki. Do tego potrzebne są dane pochodzące z modelu 3D, opracowane w programie zewnętrznym CAD oraz postprocesor dedykowany do danej obrabiarki. Importowanie danych zajmuje znacznie mniej czasu w przypadku integracji rozwiązań CAD CAM.

Oprogramowanie CAM i jego rola w procesie obróbki

Programowanie obróbki i sterowanie pracą maszyny CNC odbywa się za pośrednictwem programu CAM. To tam wybierane są strategie obróbki i ustalane ścieżki narzędzi kształtnych. Im bardziej intuicyjna obsługa programu, im więcej możliwości wyboru automatycznych strategii obróbki, tym programowanie jest łatwiejsze, a proces obróbki postępuje szybciej. Na uwagę zasługuje również jakość produkowanych elementów oraz możliwość wytwarzania produktów o skomplikowanych kształtach.

Programowanie CAM odbywa się na podstawie modelu 3D, który został opracowany w programie CAD, a następnie przeniesiony do oprogramowania CAM. Uproszczenie tego procesu możliwe jest w momencie, gdy przedsiębiorstwo produkcyjne zdecyduje się na oprogramowanie CAM i system CAD od tego samego producenta, co daje możliwość integracji procesów projektowania i wytwarzania.

Program CAD CAM – zwiększenie wydajności procesu opracowywania produktów

Projektowanie i wytwarzanie to dwa odrębne procesy, ale każdy z nich ma równie duży wpływ na efektywność procesu opracowywania produktu. Jeśli między projektantem CAD a producentem wytworzy się bariera komunikacyjna, produkcja może okazać się przedsięwzięciem czasochłonnym i kosztownym. Natomiast w sytuacji, gdy program CAD CAM działa jako zintegrowane rozwiązanie, udaje się uniknąć problemów związanych z rozdziałem między projektowaniem w CAD a programowaniem obróbki przy pomocy CAM.

Integracja fazy projektowania i wytwarzania

W przeszłości osoby odpowiedzialne za produkcję nie brały udziału w procesie tworzenia projektu. Ich praca zaczynała się w chwili przekazania projektu przez inżyniera projektowego. Nierzadko mieli wiele pytań dotyczących projektu, ale w żaden sposób nie mogli dotrzeć do dokumentacji projektowej, nie mogli przeanalizować poszczególnych etapów i zapisków. Jeśli program CAD i CAM posiadają wspólną bazę, takich problemów nie ma. Zintegrowana platforma CAD CAM rozwiązuje problemy komunikacyjne, ponadto nie ma problemu z importowaniem danych, ich translacją i konwersjami.

Dzięki integracji rozwiązań CAD CAM możliwe jest zwiększenie wydajności produkcji, kontrolowanie kosztów oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów produkcyjnych. Wykrycie błędu nie sprawia, że cały projekt musi wrócić do projektanta. Osoba obsługująca system CAM jest w stanie dokonać drobnych zmian w projekcie bez konieczności angażowania osób postronnych i wydłużania całej operacji. W branży produkcyjnej marnowanie czasu przekłada się na zwiększenie kosztów produkcji i zmniejszenie zysków.