Ciekawostki

Programista CAD CAM – na czym polega jego praca?

Programista CAD CAM

Nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne dbają o zorganizowanie parku maszynowego, w którym znajdą się wysokiej jakości maszyny CNC oraz funkcjonalne systemy do ich obsługi. Prowadzone w takich firmach procesy produkcyjne charakteryzują się wysokim poziomem automatyzacji, co oczywiście nie oznacza, że innowacyjne rozwiązania całkowicie zastąpiły pracę rąk ludzkich. Przeciwnie – dobry programista CAD CAM to niezastąpiony pracownik w każdej firmie produkcyjnej.

Czego wymaga się od programistów CAD CAM?

Przeglądając oferty pracy kierowane do osób chcących zdobyć zatrudnienie na stanowisku programisty CAD CAM, możemy zaobserwować, że zdecydowanie nie jest to zajęcie dla każdego. Zazwyczaj od kandydatów wymaga się minimum rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku programisty/operatora CNC, znajomości popularnych programów CAD CAM, świetnej znajomości rysunku technicznego, umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

Wskazane jest, by kandydat wykazywał chęć nauki kolejnych programów CAD CAM, miał wykształcenie techniczne lub przynajmniej ukończył szkolenia w dziedzinie programowania CAD, był osobą dokładną, sumienną, zaangażowaną w wykonywane obowiązki. Programista CAD CAM czuwa nad przebiegiem procesu produkcyjnego, co oznacza, że spoczywa na nim duża odpowiedzialność, dlatego nie może to być osoba mało samodzielna i nieuważna.

Programista CAD CAM  i jego obowiązki

Firma, która zajmuje się wytwarzaniem produktów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, nieustannie inwestuje w nowe urządzenia i coraz bardziej udoskonalone systemy CAD CAM. Inwestuje także w rozwój pracowników, co oznacza, że prowadzi dla nich szkolenia z obsługi innowacyjnych systemów, niejednokrotnie korzystając przy tym z usług dostawców tychże systemów. Programista, który przed podjęciem dysponuje sporą wiedzą, a dodatkowo przejdzie szkolenie w nowej firmie, powinien bez trudu poradzić sobie z programowaniem maszyny CNC i obsługą maszyn sterowanych numerycznie.

Zakres zadań wykonywanych przez programistę CAD CAM

Do innych obowiązków programisty CAD CAM należy zaliczyć dobieranie narzędzi i parametrów skrawania oraz optymalnych technologii produkcyjnych, a także zbrojenie i wymianę narzędzi oraz dbanie o stan techniczny maszyn, narzędzi i przyrządów. Oprócz tego programista sprawdza wymiary wytwarzanych detali, a w razie konieczności koryguje błędy. Jakość pozyskiwanych produktów porównuje z dokumentacją, nad którą sprawuje nadzór, a zwykle też uczestniczy w jej przygotowywaniu. Zdarza się też, że programista odpowiada za projektowanie i wykonywanie przyrządów warsztatowych.

Praca z oprogramowaniem CAD

Praca z nowoczesnym oprogramowaniem to działanie wieloetapowe, dlatego programista stale musi trzymać rękę na pulsie. Dla osoby doświadczonej w zawodzie nie jest to oczywiście nic trudnego, zwłaszcza jeśli firma korzysta z nowoczesnych systemów, charakteryzujących się wysokim poziomem automatyzacji