Nowoczesne rozwiązaniaPraktyczne technologie

Projektowanie interfejsów graficznych

Projektowanie interfejsów graficznych

Zaawansowane urządzenia elektroniczne wyposażone są w wyświetlacz, za pomocą którego użytkownik odczytuje informacje dotyczące pracy urządzenia, zarówno jeśli chodzi o stan baterii, jak i realizację zadań zleconych przez użytkownika. Interfejs graficzny to sposób na nawiązanie interakcji pomiędzy użytkownikiem i sprzętem. Nie trudno się domyśleć, że jego obsługa powinna być jak najprostsza, intuicyjna, a przy tym interfejs powinien być atrakcyjny pod względem wizualnym. Dlatego też projektowanie interfejsów graficznych to ważny etap prac prowadzących do powstania nowego sprzętu elektronicznego.

Interfejs graficzny – dane dostarczane do systemu i prezentowane użytkownikowi

Interakcja użytkownika ze sprzętem coraz częściej możliwa jest za pomocą głosu. Użytkownik wydaje polecenia słownie i w tej samej formie bądź też w formie pisanej otrzymuje odpowiedź. Najczęściej jednak dane dostarczane są do systemu nie za pomocą głosu, a wymagających uzupełnienia pól tekstowych oraz ikonek, których wybranie uruchamia jakiś proces, wyświetla informacje, umożliwia zmianę ustawień itd.

Sprawna obsługa urządzenia możliwa jest wtedy, gdy dostarczanie danych do systemu odbywa się w sposób szybki i wygodny, a dane prezentowane są użytkownikowi w przejrzystej formie. Projektowanie interfejsów graficznych powinno odbywać się z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Innowacyjne rozwiązania są mile widziane, ale nie wtedy, gdy zastępują to, co doskonale się sprawdza, co zostało powszechnie przyjęte i czego w danym miejscu na wyświetlaczu szukają użytkownicy.

Projektowanie interfejsów graficznych

Staranne zaprojektowanie interfejsu graficznego jest konieczne, jeśli producent elektroniki chce dostarczyć swoim klientom niezbędną funkcjonalność, a przy tym sprawić, by korzystanie ze sprzętu było dla nich przyjemne. Projektantowi i producentowi urządzeń elektronicznych powinno zależeć, by użytkowaniu sprzętu towarzyszyły pozytywne wrażenia. Jak to osiągnąć? Okazuje się, że projektowanie interfejsów powinno zostać poprzedzone zebraniem wymagań co do interakcji z użytkownikiem. W dalszej kolejności należy wykonać analizę czynników ergonomicznych zaprojektowanych rozwiązań i zająć się projektowaniem dedykowanej grafiki.

Przygotowanie modeli i prototypów GUI

Projektowanie interfejsów graficznych to proces, który wymaga przygotowania graficznych modeli oraz prototypów GUI. Modele i prototypy należy przedstawić zleceniodawcy, który może je zaakceptować bądź zaproponować wprowadzenie poprawek. Wszystko po to, by użytkownik korzystający z urządzeń odnosił wrażenie spójności, nawet gdy dojdzie do wykorzystania różnorodnych interfejsów. Ostatnim etapem kreatywnego procesu projektowania interfejsów graficznych jest urzeczywistnienie obranej strategii i implementacja uzgodnionego wyglądu i funkcjonalności GUI.