Praktyczne technologie

Przebieg procesu produkcyjnego

proces produkcji

Podczas procesu produkcyjnego stopniowo powstaje przedmiot (bądź jakaś jego część składowa) o wyglądzie i funkcjonalnościach zgodnych z pierwotnymi założeniami. Proces produkcyjny można podzielić na kilka etapów, w trakcie których przedmiot poddany obróbce stopniowo nabiera pożądanych cech.

Typy procesów produkcyjnych

Całokształt procesów produkcyjnych można podzielić na kilka mniejszych kategorii. Najczęściej mówi się o czterech podstawowych typach procesu produkcyjnego. Pierwszym jest linia produkcyjna, która charakteryzuje się tym, że produkt przechodzi sekwencyjnie z jednego stanowiska na drugie. Kolejnym jest tzw. przepływ ciągły, czyli taki proces, w trakcie którego produkt nie może być zdjęty z linii przed zakończeniem owego procesu. Świetnym przykładem będzie tutaj fabryka zajmująca się produkcją szkła.

Trzecim typem procesu produkcyjnego jest produkcja na zamówienie. Polega to na tym, że produkty nie są wytwarzane w sposób ciągły, a do ich wytwarzania przystępuje się po uzyskaniu zamówienia od klientów. W związku z tym przestrzeń w hali produkcyjnej zwykle podzielona jest na kilka obszarów, np. odlewnia, szlifiernia czy lakiernia.

Ostatnim typem jest tzw. produkcja na miejscu. Nie ma możliwości przemieszczenia produktu, a kompletowanie poszczególnych części składowych oraz ich montaż odbywa się w jednym, ustalonym wcześniej miejscu. Za przykład może posłużyć tutaj wytwarzanie statków.

Czym jest produkcja podstawowa?

Jeśli chodzi o sam proces produkcyjny, bardzo często możemy spotkać się z definicją, że jest to wytwarzanie przedmiotów przy użyciu maszyn CNC i programów do komputerowego wsparcia wytwarzania. Jednocześnie zdarza się, że mianem procesu produkcyjnego określa się zarówno proces wytwarzania, jak i towarzyszące mu procesy transportowe czy też procesy składowania. Nie jest to jednak tzw. produkcja podstawowa.

Cele produkcji podstawowej

Celem procesu produkcji podstawowej jest bezpośrednie wykonanie produktu, którego projekt stał się powodem powołania przedsiębiorstwa. Sprzedaż produktu podstawowego stanowi główne źródło dochodów firmy. Produkcją podstawową będzie zatem wszystko to, co mieści się pomiędzy procesem składowania materiałów do produkcji, a procesem składowania gotowych wyrobów. Do etapu produkcji podstawowej zalicza się również towarzyszące jej procesy technologiczne.

Zadanie procesów technologicznych polega na zmienianiu materiału surowego w postać zgodną z pierwotnymi założeniami, czyli gotowy wyrób.

Skomentuj tutaj