Praktyczne technologie

Wdrożenia CAM – przesłanki do stosowania komputerowego wsparcia wytwarzania

Wdrożenia CAM

Przygotowanie produkcji nie musi być procesem skomplikowanym i czasochłonnym, pod warunkiem, że wykorzystuje się do tego profesjonalne maszyny i programy. Dobrej jakości maszyny CNC w połączeniu z komputeryzacją prac projektowych zarówno na etapie projektowania konstrukcji i technologii, jak i w fazie sterowania procesem wytwarzania, może przynieść doskonałe efekty w postaci przyspieszenia produkcji, zmniejszenia jej kosztów i poprawy jakość produktów końcowych. Tematyka wdrożenia CAM powinna zatem interesować firmy produkcyjne, które chcą produkować szybciej i więcej, a przy tym pomnażać zyski z prowadzonej działalności.

Wzrost wydajności produkcji dzięki programom CAM

Podstawową przesłanką przemawiającą za zakupem i wdrożeniem elastycznego systemu CAM jest to, iż dzięki niemu możliwe będzie zwiększenie wydajności produkcji. Cechami charakterystycznymi takich systemów są wysoki poziom automatyzacji i intuicyjność, dzięki którym przygotowanie do produkcji, jak i uruchomienie linii produkcyjnej, może odbywać się znacznie szybciej.

Oczywiście na wydajność produkcji wpływa nie tylko to, jak przebiegają przygotowania do jej uruchomienia, ale przede wszystkim łatwy sposób sterowania procesem wytwarzania. System CAM umożliwia łatwe, sprawne i bezpieczne sterowanie obrabiarką, linią montażową, robotem czy też centrum obróbkowym. Tym samym produkcja przyspiesza, niezależnie od stopnia jej skomplikowania.

Wdrożenia CAM w przedsiębiorstwie

Wdrożony w przedsiębiorstwie nowoczesny, elastyczny program CAM niezbędny jest na wszystkich etapach realizacji procesu wytwarzania, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię maszyny. Przygotowanie technologiczne obejmuje zatem opracowanie procesu technologicznego i dokumentacji technologicznej a następnie wygenerowanie kodu na obrabiarkę. Wszystko to możliwe jestp od warunkiem, że program CAM zostanie poprawnie wdrożony.

Wdrożeniem systemu CAM w przedsiębiorstwie powinien zająć się jego dostawca. On też odpowiedzialny jest za przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi oprogramowania CAM. Zwykle jest to szkolenie praktyczne, po którym każdy będzie mógł programować i wykonywać obróbkę.

Wdrożenia postprocesorów dla maszyn CNC

Bardzo ważnym elementem wdrożenia CAM jest wdrożenie postprocesorów, czyli elementów przetwarzających informacje z systemu CAM na język sterowania maszyny. Taki postprocesor powinien być dokładnie przetestowany na maszynie CNC klienta. Konieczne jest sprawdzenie układu kinematycznego czy też zgodność cykli generowanych przez postprocesor z cyklami sterowania maszyny CNC.

Skomentuj tutaj