Ciekawostki

Znakowanie żywności

Znakowanie żywności

Znakowanie żywności – podstawowe zagadnienia

Zapewne niewiele osób zastanawia się nad tym, jak znakowane są produkty spożywcze. Tymczasem okazuje się, że to bardzo ciekawe zagadnienie. To nie tak, że producenci mogą znakować żywność w dowolny sposób. Muszą stosować się do przepisów prawnych obowiązujących w danym państwie. W Polsce znakowanie żywności jest zgodne z przepisami zawartymi w m.in. ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innymi normami prawnymi, obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej.

Znakowanie żywności – jak brzmi definicja pojęcia?

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa, że „Znakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego”.

Jak oznakować produkt spożywczy?

Zgodnie z przybliżoną wyżej definicją znakowania produktu spożywczego, opakowanie każdego produktu musi dokładnie informować o jego zawartości. W oznaczeniu muszą znaleźć się: nazwa produktu oraz jego skład, data przydatności do spożycia bądź minimalnej trwałości oraz sposób przechowywania i przygotowania produktu, jeśli brak takiej informacji mógłby skutkować niewłaściwym postępowaniem. Ważne są również informacje o producencie bądź instytucji, która zajmowała się pakowaniem środka spożywczego. Oprócz tego powinna pojawić się informacja o zawartości netto i dopuszczalnych różnicach wagowych, oznaczenie partii produkcyjnej, jak i klasa jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub ich grup.

Znakowanie żywności przebiega nieco inaczej w przypadku produktów dla alergików, artykułów rolno-spożywczych, suplementów diety, żywności ekologicznej i napromienianej, wód mineralnych, żywności genetycznie zmodyfikowanej, itd.

Skomentuj tutaj