Praktyczne technologie

Inżynieria odwrotna – na czym polega?

Inżynieria odwrotna jest procesem polegającym na badaniu obiektów rzeczywistych, ich geometrii i struktury, poprzez wprowadzenie do wirtualnej rzeczywistości. Zebrane dane mogą posłużyć do opracowania dokumentacji technicznej, mogą być wykorzystane w celu zrekonstruowania uszkodzonego przedmiotu albo wyprodukowania zamiennika.

Skanery 3D w procesie inżynierii odwrotnej

Wymiarowanie obiektów i tworzenie modeli 3D możliwe jest dzięki nowoczesnym urządzeniom metrologicznym, czyli skanerom 3D. Skaner 3D pozwala na pozyskanie dokładnych informacji na temat kształtu obiektu i jego digitalizację. Im lepszej jakości urządzenie, tym proces skanowania realizowany jest szybciej, a dane pomiarowe dokładniejsze. Jeśli odwrotna inżynieria jest stosowana w celu odtworzenia danego elementu, zwłaszcza elementu o skomplikowanej budowie, precyzja skanowania ma ogromne znaczenie. Dlatego w procesie inżynierii odwrotnej sięga się po profesjonalne skanery 3D, pozwalające na pozyskanie kompletnego modelu 3D w stosunkowo krótkim czasie. Taki skaner może być wykorzystany zarówno w odniesieniu do dużych obiektów, na przykład podczas tworzenia makiet architektonicznych miast i osiedli, jak i bardzo małych elementów, takich jak niewielkie części maszyn i pojazdów.

Skaner 3D jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym do wykonania pomiarów w inżynierii odwrotnej. Oczywiście zdarza się, że specjaliści zajmujący się inżynierią odwrotną wykorzystują w swojej pracy informacje zdobyte w inny sposób, aniżeli za pomocą skanowania 3D. Niekiedy przydatna okazuje się stara dokumentacja techniczna, szkice, a nawet pomiary wykonane ręcznie. Niemniej to właśnie dane pozyskane w procesie skanowania 3D umożliwiają utworzenie trójwymiarowej reprezentacji badanego obiektu.

Inżynieria odwrotna – skuteczny sposób na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań

Zagłębiając się w temat inżynieria odwrotna co to jest, koniecznie należy wspomnieć, że proces programowania zwrotnego nie służy wyłącznie do odtwarzania budowy i działania obiektów istniejących w rzeczywistości, ale i wprowadzania do nich innowacyjnych rozwiązań. Za pomocą inżynierii odwrotnej możemy odtworzyć jakiś uszkodzony element, wykonać dokładną kopię obiektu, ale również wyprodukować udoskonalony zamiennik. Specjalne programy komputerowe umożliwiają edytowanie pozyskanego modelu CAD, wykonanie wizualizacji ulepszonej wersji obiektu i wydruk na drukarce 3D.

Możliwość korzystania z danych pozyskanych w procesie skanowania 3D sprawia, że badanie obiektów i tworzenie odpowiadających im modeli 3D jest dziś znacznie łatwiejsze i mniej kosztowne. Trudno wyobrazić sobie, że taki model miałby powstać od podstaw, poprzez ręczne nanoszenie kolejnych danych w programie komputerowym. Inżynieria odwrotna to zatem ogromna oszczędność czasu i środków finansowych. Przekonało się o tym wiele firm, które dzięki tej technologii wyposażyły własną narzędziownię albo dokonały analizy produktów konkurencyjnych firm, dzięki czemu mogły dostosować swoją ofertę do aktualnych zapotrzebowań rynkowych