Nowoczesne rozwiązania

Oprogramowanie CAD – technologia, która ma swoją historię

Oprogramowanie CAD – technologia, która ma swoją historię

Copmuter Aided Design, czyli projektowanie wspomagane komputerowo po raz pierwszy pojawiło się jeszcze w latach .60 XX w. Opracował je jeden z inżynierów znanej marki samochodowej Renault, niejaki Pierre Bezier. Pierwotne rozwiązanie opierało się na bazy wiedzy, czyli biblioteki i normy zunifikowanych elementów.

Następne lata w historii oprogramowań CAD przyniosły wersje programów, do których skorzystania niezbędne były komputery o stosunkowo dużych rozmiarach, co przekładało się na spore koszty inwestycyjne i pozwalało z nich korzystać jedynie dobrze dofinansowanym branżom takim jak stoczniowa, energetyczna czy militarna.

Dopiero druga połowa lat 80. XX w. wzniosła systemy CAD na wyższy poziom zaawansowania technologicznego. Najistotniejszą wartością, którą udało się uzyskać w tym czasie była znaczna miniaturyzacja urządzeń, co przełożyło się na niższe ceny.  Znacznie też wzrosła moc obliczeniowa komputerów. Potencjał, jaki tkwił w projektowaniu CAD dostrzegły wreszcie inne sektory przemysłu. Deski kreślarskie coraz częściej zastępowane były przez cyfrowe urządzenia, a firmy chętniej podejmowały decyzje o wdrożeniu systemów CAD, które podnosiły wydajność pracy, a także jej dokładność, eliminując przy okazji ryzyko pojawienia się błędów. Popyt jaki zaistniał na tego rodzaju systemy zrodził potrzebę projektowania coraz to bardziej rozbudowanych, odpowiadających na potrzeby firm interfejsów użytkownika, które pozwalały sprawniej komunikować się z programem.

Co należy zaliczyć do najistotniejszych zalet systemu CAD:

  • redukcja kosztów finalnych projektu,
  • otrzymanie prototypu w formie cyfrowej,
  • znaczna poprawa jakości projektowanego produktu,
  • zniwelowanie ryzyka pojawienia się potencjalnych błędów – zarówno w projektowaniu jak i w produkcji,
  • wzrost skuteczności w projektowaniu,
  • większa wydajność konstruktora,
  • optymalizacja procesów związaną z zarządzaniem dokumentacją projektową.

Jak moduł Opticam wspomaga proces projektowania?

Co to jest Opticam? To nic innego jak moduł, który opracowany został na potrzeby obróbki elektroerozyjnej Wire EDM. Opiera się on o system PEPS dostarczając automatyzację procesu programowania oraz bardziej intuicyjny interfejs użytkownika. Opticam wyposażony jest także w bibliotekę postprocesów wraz z bazą technologii.

Największymi zaletami Opticam są te sprowadzające się do bardzo wysokiego poziomu automatyzacji, a także skracania czasu programowania nawet do kilku minut. To rozwiązanie zajmie się analizą części, by finalnie, w sposób automatyczny rozpoznać geometrię. Następnie opracowuje cechę wykorzystywaną w procesie automatycznego programowania obróbki. Jeśli pojawią się nieprawidłowe dane, geometria zostaje rozpoznana automatycznie przez system, który może na nią wpłynąć wprowadzając odpowiednią tolerancję.

Zintegrowane technologie baz danych i jakościowe postprocesory udostępnione zostały wszystkim produktom i rodzajom maszyn. Sam Opticom opracowano wspólnie z wiodącymi producentami tych maszyn i jest dostosowywany do aktualnych trendów w obróbce elektroerozyjnej.