Praktyczne technologie

Inżynieria wsteczna – oprogramowania

Inżynieria wsteczna

Dzięki inżynierii odwrotnej możemy wyprodukować części do starych maszyn, urządzeń czy pojazdów – części, których nie sposób nigdzie kupić, ponieważ zaprzestano ich produkcji. Inżynieria wsteczna przydaje się także w muzealnictwie i archeologii, gdzie stanowi nieocenione wsparcie w codziennej pracy konserwatorów zabytków. Z możliwości, jakie stwarza inżynieria wsteczna, nierzadko korzystają również producenci urządzeń mechanicznych czy produktów z branży IT, którzy chcieliby odkryć, na jakiej zasadzie działa produkt opracowany przez firmę konkurencyjną, a następnie wykorzystać tę wiedzę do własnych celów.

Inżynieria wsteczna a proces skanowania 3D

Inżynieria odwrotna to proces polegający na odtwarzaniu budowy i działania obiektu istniejącego w rzeczywistości. Aby powstał nowy, identyczny lub ulepszony przedmiot, musimy zebrać dane na temat obiektu, jakim już dysponujemy. Odbywa się to za pomocą skanowania 3D. Dzisiejsze skanery 3D umożliwiają wymiarowanie zarówno bardzo małych, jak i bardzo dużych obiektów, niezależnie od panujących warunków zewnętrznych.

Profesjonalne skanery 3D to zaawansowane urządzenia metrologiczne, które umożliwiają szybkie i dokładne wymiarowanie najróżniejszych obiektów. Niezależnie od tego, czy korzystamy ze skanera laserowego, czy też urządzenia wykorzystującego technologię światła strukturalnego, z pozyskanych skanów tworzymy model CAD. Model ten może być wykorzystany do opracowania dokumentacji technicznej, stworzenia trójwymiarowej prezentacji obiektu, czy też wykonania jego rzeczywistej kopii. Wytwarzanie kopii i zamienników dla rzeczywistych obiektów jest przedmiotem działania inżynierii wstecznej.

Oprogramowanie do inżynierii wstecznej

Firmy, którym zależy na dokładnym odwzorowaniu wyglądu i działania obiektu, muszą korzystać z zaawansowanego oprogramowania do inżynierii wstecznej. Wysokiej jakości oprogramowanie przyda się już na etapie skanowania 3D. Tyko precyzyjne skany umożliwią uzyskanie dopracowanego modelu obiektu w formie trójwymiarowej.

Przenoszenie obiektów ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego nie kończy procesu odwzorowania odwrotnego. Na tym etapie wykonuje się szczegółowy opis przedmiotu i przygotowuje bądź uzupełnia dokumentację techniczną. Inżynierowie mogą też rozpocząć pracę nad udoskonalaniem modelu, co odbywa się głownie wtedy, gdy ostatecznym celem podjętych działań ma być produkcja ulepszonego zamiennika dla wymiarowanego obiektu. W temacie inżynieria wsteczna – oprogramowania najwięcej mówi się właśnie o programach służących do edytowania modeli CAD.

Inżynieria wsteczna – oprogramowania ułatwiające programowanie zwrotne

Dobrej jakości program do inżynierii wstecznej może znacząco ułatwić pracę osób zajmujących się programowaniem zwrotnym. To narzędzie niezbędne w rękach każdego, kto chce spokojnie i bezpiecznie przebrnąć przez wszystkie etapy inżynierii odwrotnej, czyli gromadzenie danych, post-processing oraz transformację, która najczęściej obejmuje drukowanie na drukarce 3D.