Praktyczne technologie

Programy dla przemysłu – możliwości i integracja

Na rynku można znaleźć niezwykle dużo programów wykorzystywanych w przemyśle. Pozwalają one na pełne wykorzystanie możliwości, które daje nam konkretne przedsiębiorstwo. Do wizualizacji procesów produkcyjnych można wykorzystać systemy SCADA, natomiast jeśli potrzebujemy śledzić procesy produkcyjne, czy dokonać analizy wydajności maszyn online, możemy skorzystać z systemów MES. Jeśli zajmujemy się produkcją, a chcemy dokonać automatyzacji procesów biznesowych, możemy wykorzystać Wonderware Workflow. Innym przykładem są systemy EMI, które należą do oprogramowania klasy Business Intelligence dla produkcji, do prezentacji i analizowania kluczowych wskaźników biznesowych i produkcyjnych.

Integracja różnych systemów

Połączenie różnych systemów pozwala na stworzenie unikalnego rozwiązania, szytego na miarę każdego przedsiębiorstwa. Przykładem są programy, które pozwalają się integrować z ERP. Mowa o Wonderware Enterprise Integrator. W skrócie, oprogramowanie to umożliwia integrację warstwy przemysłowej z systemami biznesowymi firm produkcyjnych. Kolejne systemy, które pozwalają na integrację, to różnego rodzaju systemy komunikacyjne, zarządzające komunikacją z urządzeniami. Ich zadaniem jest przesyłanie i odczytywanie z nich informacji oraz udostępnianie uzyskanych danych systemom nadrzędnym.

Odpowiednie wykorzystanie oprogramowania dla przemysłu sprawia, że praca może zostać w części zautomatyzowana. Dzięki temu można zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa, posiadając te same zasoby.

Skomentuj tutaj