Ciekawostki

Towary handlowe

Towary handlowe

Towary handlowe a materiały podstawowe

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do ewidencjonowania w kolumnie 10 zakupu towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Mimo to należy pamiętać, że towary handlowe nie są tym samym co materiały podstawowe.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów a towary handlowe

Minister Finansów w rozporządzeniu na temat prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa czym są towary handlowe. Definicja mówi, że nazywa się tak wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Czyli przedsiębiorca kupuje, a następnie sprzedaje ten sam towar.

Co ciekawe, towarami handlowymi nazywa się też produkty uboczne, pozyskiwane podczas prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Towary handlowe to np. warzywa i owoce, które sklep zakupił, a następnie oferuje swoim klientom.

Towary handlowe a materiały podstawowe

To samo rozporządzenie, w którym znalazła się definicja towarów handlowych, określa czym są materiały podstawowe. Różnica między gotowymi towarami a materiałami (surowcami) służącymi do ich wykonania wydaje nam się oczywista. I rzeczywiście, materiały podstawowe to surowce, które w procesie produkcji albo w trakcie świadczenia usług, stają się główną substancją gotowego wyrobu. Nie są więc wyrobem ale głównym składnikiem tego wyrobu. Za przykład mogą posłużyć tu materiały, w jakie zaopatruje się pracownia krawiecka. Z materiałów tych szyje ubrania i inne tekstylia przeznaczone do sprzedaży.

Materiałami podstawowymi są też materiały stanowiące część składową, inaczej montażową wyrobu albo są z tym wyrobem ściśle złączone, czyli np. opakowania, bez których sprzedaż towaru byłaby niemożliwa (butelki, puszki, kartony). W definicji tej mieszczą się też opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. palety), oczywiście pod warunkiem, że nie są środkami trwałymi danego przedsiębiorstwa.

Skomentuj tutaj