Praktyczne technologie

Jak powstają projekty techniczne?

projekty techniczne

Projektowanie techniczne to pojęcie ściśle związane z elementami konstrukcyjnymi, nazywanymi również przedmiotami technicznymi. Proces powstawania tych przedmiotów jest złożony i wymaga zastosowania dedykowanych rozwiązań, w tym specjalnych maszyn i programów komputerowych. Z programów korzysta się już wtedy, gdy projekty techniczne znajdują się na etapie koncypowania.

Projektowanie techniczne krok po kroku

Pierwszym etapem projektowania technicznego jest wspomniane wyżej koncypowanie (obmyślanie) elementu konstrukcyjnego. Na tym etapie wybiera się geometrię i materiał. Ponadto należy przemyśleć kwestię obciążeń i innych oddziaływań na opracowywany przedmiot. Kolejnym etapem jest sprawdzanie, czy przedmiot spełnia wymagania wytrzymałościowe i czy jest dostatecznie sztywny. Na tym etapie prowadzi się obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i sprawdza, czy opracowywany element spełnia wymagania określonych norm i przepisów. Jeśli to konieczne, wprowadza się poprawki. W momencie gdy wszelkie warunki zostaną spełnione, można przejść do kolejnego etapu, czyli sporządzania dokumentacji wykonawczej.

Projekty techniczne – realizacja

Gotowe projekty techniczne muszą mieć formę możliwą do wykonania. Oznacza to, że osoba, która uruchomi produkcję, nie powinna mieć problemu ze zrozumieniem danych projektowych. Dziś projektowanie wspomagane komputerowo rozwiązuje większość takich problemów. Dobrej jakości maszyny CNC, do których obsługi wykorzystuje się elastyczne programy CAM, bez trudu odczytują projekty wykonane w programach CAD. Oczywiście projektant może przekazać inżynierowi produkcji jakieś dodatkowe informacje niezawarte w projekcie a dotyczące sposobu (metody) wykonania przedmiotu technicznego.

Projektowanie techniczne i jego czynniki

W projektowaniu technicznym wyróżnia się osiem czynników projektowania. Pierwszym jest zadanie projektowe, które określa zasadnicze wymagania stawiane przedmiotowi projektowanemu i istniejące ograniczenia. Kolejny czynnik to podmiot projektujący, czyli osoba bądź grupa osób (zespół) pracujących nad projektem. Podmiot opracowujący projekty techniczne korzysta z narzędzi projektowania. Pod tym terminem kryją się zarówno metody projektowania, jak i narzędzia właściwe, czyli przede wszystkim programy komputerowe. Jeśli mamy określone zadanie projektowe, projektanta i narzędzia, możemy przejść do kolejnego czynnika, mianowicie procesu projektowania. Na tym etapie następuje ciąg czynności projektowych o charakterze twórczym, który prowadzi do powstania projektu. Projekt realizowany jest przez osobę, zakład lub przedsiębiorstwo produkcyjne, które zajmuje się procesem wytwarzania. Ostatnim czynnikiem projektowania technicznego jest przedmiot projektowany, inaczej wytwór projektowania.